SLUŽBY

  • Ověřovací studie využití území
  • Architektonické studie
  • Projekty pro územní řízení, stavební povolení, výběr dodavatele, realizaci stavby
  • Návrhy interiéru včetně realizace
  • Zajištění všech povolení pro výstavbu pro jednotlivé stupně projektu až po vydání kolaudačního rozhodnutí (nebo podle jiných legislativních postupů)
  • Stavební dozor
  • Opravy bytových domů
  • Privatizace bytového fondu města Brna