Jednotlivé fáze procesu privatizace
 • informační schůzka s vysvětlením postupu prodeje
 • založení Bytového družstva včetně zajištění notářského zápisu, zajištění administrativy družstva
 • zajištění správy a účetnictví družstva
 • zajištění a předání dokladů požadovaných pro privatizaci domu a určených pro magistrát města Brna
 • nutná spolupráce členů BD
 • zajištění úvěru u bankovního ústavu včetně vyřízení požadovaných dokladů
 • nutná spolupráce BD
 • zajištění zástavní smlouvy s bankou
 • odsouhlasení kupní smlouvy s městem
 • zajištění vypracování pasportu domu včetně potvrzení od stavebního úřadu
 • vypracování prohlášení vlastníka a jeho podání na katastr nemovitostí
 • vypracování smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví
 • vypracování daňového přiznání spojené s převodem bytu do OV
 • založení společenství vlastníků včetně zajištění notářského zápisu
 • zajištění správy a účetnictví společenství
 • odsouhlasení rozsahu oprav s magistrátem města Brna, na které se vztahuje dotace od města, včetně zajištění čerpání dotace

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU A PRÁVNÍ SERVIS

Zpět